Lesvoorwaarden

Maandkaarten

Geven recht op 1 les per week. Bij twee lessen per week betaalt u met 2 maandkaarten, etc.

Nieuwe lesklanten betalen de 1e maandkaart m.i.v. de volgende hele maand, tot dat moment losse lessen of een halve maandkaart (2 lessen).

Privé leskaart met 5 lessen is maximaal 3 maanden geldig.

De kaarten zijn persoonsgebonden.

De plusles van de maandkaart +, moet in diezelfde maand worden gereden,  dit kan middels zitles, longeerles, springles.

 

Automatische incasso

Voor de leskaarten is automatisch incasso verplicht.

U geeft toestemming voor een automatische incasso bij het invullen van de lesovereenkomst. Het invullen van een lesovereenkomst is verplicht. Losse (privé-) lessen / buitenritten dient u contant te betalen of middels een factuur.

 

€ 12,50 administratiekosten bij tijdelijk stoppen.

Opzegtermijn van een maandkaart is één kalendermaand.

 

Annuleren en inhalen

Annuleren van de lessen uiterlijk 48 uur van tevoren.

Bij ziekte en overige bijzonderheden geldt 24 uur van te voren.

Per email geldt ook 48 uur van te voren, deze worden tot 18.00 uur verwerkt, daarna pas weer de volgende dag.

Tijdig afgemelde lessen kunt u inhalen tot en met de maand na de lopende maand, daarna vervalt het recht op een inhaalles.

Bij te late afmelding vervalt de les als zijnde gereden, deze les kunt u dan niet meer inhalen.

Mochten wij genoodzaakt zijn een les te annuleren,dan kunt u deze inhalen volgens de daarvoor geldende regels.

Wij verzoeken u, in geval van overmacht, contact met ons op te nemen voor een regeling.

 

error: Onze content is beveiligd, het is niet mogelijk om dit te kopiëren.