Huisregels

Manege & Pensionstal Sequoia Stables

 Algemene huisregels Sequoia Stables

 1. Manege en Pensionstal Sequoia Stables is voor iedereen geopend 7 dagen in de week. Maandag t/m vrijdag van 8.00u tot 21.30u en op zaterdag en zondag 8.00u tot 20.30u Bij Feestdagen zijn aangepaste tijden aangegeven op het mededelingen bord.
 2. Auto’s en trailers dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangegeven plaats en is geheel voor eigen risico.
 3. Het is niet toegestaan om de hooi / stro opslag, smederij en andere als niet toegankelijke aangemerkte bedrijfsdelen te betreden.
 4. Roken is alleen toegestaan op de veranda en het terras bij het clubhuis.
 5. Consumpties in de kantine zijn niet gratis en dienen contant of per pin te worden betaald.
 6. Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 7. Het terras mag niet verplaatst worden.
 8. Honden zijn niet toegestaan, behalve van de pensiongasten maar dan aangelijnd.
 9. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de bedrijfsleiding of stalpersoneel dieren, die niet in eigendom zijn, te voeren. Onder voeren verstaan wij het geven van hooi, paardensnoepjes, brood, wortelen, appels, schillen, etc.
 10. Onze klanten en bezoekers worden vriendelijk verzocht zich in de stallen en bij het bijwonen van de lessen rustig te gedragen.
 11. Indien u de stallen betreedt dan dient u de juiste kleding en schoeisel te dragen (dus geen slippers o.i.d.)
 12. Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van volwassenen in de stallen komen.
 13. Elke persoon, die het terrein betreedt, doet dit voor eigen risico.
 14. Er worden geen andere dieren op het terrein toegelaten, zonder overleg vooraf met de bedrijfsleiding.
 15. Personen, die te paard of pony het terrein willen verlaten, doen dit geheel op eigen risico en dienen zich te houden aan de aangegeven regels en ruiterpaden.
 16. Het stalpersoneel voert alleen opdrachten uit die zijn gegeven door de bedrijfsleiding. Bijzondere wensen kunnen alleen na overleg met de bedrijfsleiding worden uitgevoerd.
 17. Iedere gast is verplicht om:
 • Voordat het dier uit de box gehaald wordt, de hoeven uit te krabben in de stal.
 • Na verzorging of berijden van het paard alle gebruikte spullen op te ruimen.
 • De stal veegschoon achter te laten.
 • De mest van uw paard (waar ook op het terrein) direct te verwijderen.
 1. Ruiters te paard dienen op het gehele terrein een goedgekeurde veiligheidscap (CE/EN 1384) te dragen.
 2. De lessen moeten worden gevolgd in veilige kleding, schoeisel, een goedgekeurde veiligheidscap (CE/EN 1384) en het liefst met een body protector.
 3. De lessen, die bij ons worden gevolgd, zijn geheel voor eigen risico. Wij aanvaarden geen persoonlijke schade noch toegebracht door het paard waarop wordt gereden, noch toegebracht door een paard of ruiter, die zich tegelijkertijd in de rijbaan bevindt.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal van spullen van het terrein.
 5. Kruiwagens dienen geleegd te worden in de mestput en weer leeg teruggezet te worden op de juiste plaats. Gebruikte materialen dienen te worden opgeruimd en alles dient veegschoon achter te worden gelaten.
 6. Voor aanvang en na afloop van de les dient de poetsplaats veegschoon achtergelaten te worden. Gebruikte materialen dienen teruggelegd te worden in de daarvoor bestemde ruimte. Indien het (toegewezen) paard voor of na de les op het terrein mest, dient dit direct te worden opgeruimd.
 7. Voor pensiongasten is de dressuurbaan te allen tijde beschikbaar. Uitgezonderd tijdens dressuurwedstrijden en een zeer slechte bodemgesteldheid.
 8. De eigenaar van een pensiondier is aansprakelijk voor schade of letsel, welke eventueel door zijn dier wordt veroorzaakt. De eigenaar dient hiervoor verzekerd te zijn. Geadviseerd wordt een uitgebreide paardenverzekering met ziektekostendekking af te sluiten. De stalling op ons bedrijf zijn geheel voor eigen risico van de eigenaar.
 9. De dieren mogen niet zonder toestemming van de bedrijfsleiding of het stalpersoneel, uit de box gehaald worden.
 10. Personen, die zich op het manegeterrein misdragen, zullen gesommeerd worden het terrein te verlaten.
 11. Betalingen dienen bij ontvangst van de factuur te worden voldaan binnen 14 dagen.
 12. Voor rijbaan regels verwijzen wij u naar de borden bij de rijbanen.

 

Wordt ondanks waarschuwingen het huisreglement van manege Sequoia Stables niet opgevolgd, dan is de bedrijfsleiding gerechtigd u de toegang tot het terrein te ontzeggen en/of te weigeren.

error: Onze content is beveiligd, het is niet mogelijk om dit te kopiëren.